Pływanie jest wrodzoną umiejętnością ssaków

Instinctive Swimming